Miejsce na Twoją Reklamę

Regulamin

REGULAMIN:

Niniejszy regulamin świadczy o procedurze zamieszczania ogłoszeń oraz odpowiedzialności osób zamieszczających ogłoszenia na portalu ogłoszeniowym Giełda Ciechanów.

Właścicielem Portalu internetowego jest firma Centrum Szkoleń i Wdrożeń 4ds z siedzibą w ul. Witosa15/133, 06-400 Ciechanów


Regulamin internetowego portalu ogłoszeniowego www.gieldaciechanow.pl
 
1. Regulamin określa warunki i zasady zamieszczania ogłoszeń na portalu ogłoszeniowym pod adresem www.gieldaciechanow.pl prowadzonym przez Centrum Szkoleń i Wdrożeń 4ds z siedzibą w ul. Witosa15/133, 06-400 Ciechanów. NIP: 569-138-31-81, REGON:130771544 za pośrednictwem Internetu – poprzez witrynę      znajdującą się pod adresem URL www.gieldaciechanow.pl

2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej przez Centrum Szkoleń i Wdrożeń 4ds.


3.Zabrania się e na portalu Giełda Ciechanów zamieszczania treści naruszających prawo.


- naruszanie obowiązujących przepisów prawa lub Zasad zamieszczania;
- publikowanie gróźb lub materiałów o charakterze obraźliwym, złośliwym, obscenicznym lub nieprzyzwoitym;
- publikowanie treści bezprawnych;
- oszukiwanie lub wprowadzanie w błąd;
- naruszanie jakichkolwiek praw osób trzecich;
- dystrybucja lub wysyłanie komunikacji zawierającej spam, łańcuszki i piramidy;
- dystrybucja wirusów lub innych technologii, które mogą być szkodliwe dla Portalu Giełda Ciechanów, Usług lub interesów/własności innych użytkowników Portalu Giełda Ciechanów;
- obciążanie w sposób nieuzasadniony infrastruktury Portalu Giełda Ciechanów lub zakłócanie prawidłowego działania Usług;
- kopiowanie, modyfikowanie lub dystrybucja treści innych osób bez ich zgody;
- używanie narzędzi typu robot, spider, scraper lub innych automatycznych technologii do uzyskania dostępu do Usług i zbierania materiałów do jakichkolwiek celów bez wyraźnej zgody na piśmie;
- zbieranie lub pozyskiwanie w inny sposób informacji o innych użytkownikach, w tym ich adresów e-mail, bez ich zgody;
- omijanie środków zapobiegających uzyskaniu dostępu do Usług lub ograniczających korzystanie z nich.
- Każde ogłoszenie musi być czytelne a przedmiot lub usługa ogłaszana na łamach portalu winna być własnością osoby zamieszczające takowe ogłoszenie,

a). Ponosisz pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszystkie informacje, które zamieszczasz w serwisie Giełda Ciechanów oraz za wszystkie konsekwencje mogące wyniknąć z ogłoszenia które zamieściłeś.
b). Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia opublikowania lub usunięcia wedle własnego uznania treści, które naszym zdaniem są nieodpowiednie lub naruszają powyższe warunki.

5.Zastrzegamy sobie również prawo wedle własnego uznania do czasowego lub trwałego ograniczenia prawa Użytkownika do korzystania ze strony lub odmówienia Użytkownikowi prawa do rejestracji w serwisie.

 

6. Postanowienia Końcowe

Właściciel Portalu internetowego nie ponosi odpowiedzialności prawnej za rodzaj i treść zamieszczanych ogłoszeń ale dokłada wszelkich starań by zamieszczane ogłoszenia były zgodne z Polskim Prawem